Bliv rustet til den nye persondatalov

Persondataloven er en dansk lov, som angiver hvordan personoplysninger skal behandles. Som de fleste sandsynligvis har erfaret, trådte EU’s nye persondataforordning i kraft den 25. maj 2018, hvilken også medførte en revidering af persondataloven. De fleste er ikke helt klar over, hvad de nye regler præcis har ført med sig. Reglerne stiller noget større krav til private virksomheder og organisationer omkring behandling og lagring af persondata. Hvis de nye regler ikke overholdes, kan det medføre ganske store konsekvenser for pågældende virksomhed eller organisation, hvilke kan udmønte sig i bødetillæg og generel negativ omtale. Er du i tvivl omkring den nye lovgivning og har brug for vejledning, er det en god idé at søge juridisk bistand.

 

Persondataloven anno 2018 – værd at vide

Persondataloven handler, som nævnt, om måden hvorpå en given virksomhed eller organisation behandler personlige oplysninger. Den nye persondataforordning fremsætter nu et krav om, at virksomheder skal have samtykke i forbindelse med opbevaringen af personlige oplysninger. De nye regelændringer giver samtidig mulighed for, at man når som helst kan bede pågældende virksomhed om at slette data fra deres database. Virksomheden skal nu også kunne dokumentere, at de givne regler overholdes. Det sørger Datatilsynet for at tjekke op på. Hvis reglerne ikke bliver overholdt, kan det potentielt koste virksomheden op til fire procent af den samlede årlige omsætning. Som endnu en tilføjelse til lovgivningen, har virksomhederne nu selvanmeldelsespligt, hvilket betyder, at virksomhederne selv har pligt til at anmelde mistede persondata indenfor tre dage.

 

Overvej juridisk rådgivning

Den nye udgave af persondataloven er vanskelig at hitte ud af, hvis man ikke har den store erfaring på området, og samtidig kræver det en stor del af din tid, hvis du skal sætte dig grundigt ind i lovændringerne, hvilket er en nødvendighed som virksomhedsejer. Brud på forordningen medfører anseelige konsekvenser, som imidlertid kan undgås, hvis du allierer dig med en advokat, der kan sætte dig ind i sagerne. Advokatfirmaet kan sikre dig det fornødne overblik og samtidig hjælpe dig med at kortlægge virksomhedens persondata. Firmaet kan samtidig udarbejde en handlingsplan, der kan optimere indsatsen på området. Virksomhedens medarbejdere skal også kende til lovændringerne, og her kan firmaet være behjælpelig med undervisning. Har du brug for en hjælpende hånd, kan du finde den hos advokatfirmaet TVC, som kan ruste virksomheden grundigt til den nye lovgivning.