Med et el løbehjul kommer du hurtigt frem

El løbehjul er den seneste tid blevet mere og mere populære og vundet frem i bybilledet i stigende grad. Der er mange fordele ved at anvende et el løbehjul, men det altoverskyggende vigtige er at du kommer hurtigt frem fra A til B, samt uden at anstrenge dig unødigt. Nedenfor kan du læse mere om el læbehjul og de mange fordele og facetter der ligger bag konceptet.

Principperne bag et el løbehjul

Et el løbehjul fungerer i al sin enkelthed som et almindeligt løbehjul. Princippet er det samme som ved en elcykel, hvor der blot er påført en hjælpemotor drevet af el. Det betyder at du, alt andet lige, kommer hurtigere frem og ikke skal anstrenge dig unødigt. Du kan altså komme hurtigt frem i byen uden at blive svedig og træt. Ligeledes er el løbehjulet en klimavenlig løsning samt alternativ til fx biler der anvender fossile brændstoffer. På el løbehjulet står du altså op og styrer løbehjulet ligesom på et ganske almindeligt løbehjul. El løbehjulet holder dog selv sin fart i gang og kan køre i forskellige hastigheder.

Kom hurtigt frem i storbyen

Det kan især være en fordel med et el løbehjul i storbyer. Her er trafikken ofte tæt og det kan derfor i myldretiden være hurtigere at komme rundt på denne måde end i bil eller kollektiv trafik. Med el løbehjulet får du samtidig frihed til at hoppe af og på efter behov og ikke være afhængig af noget. Med el løbehjulet kører du på cykelstien og vil hurtigt fornemme at du kommer hurtigt frem i takt med at du overhaler cyklisterne.

De fleste kan anvende et el løbehjul

Det gode ved et el løbehjul er at de fleste kan anvende det, uanset alder eller skavanker. Forudsætningen er at man kan stå oprejst, men ellers er der ikke nogen faste kriterier. I og med at løbehjulet har en motor kan de fleste komme hurtigt rundt på denne måde.

Sådan anskaffer du en el løbehjul

Du kan overordnet anskaffe sig et el løbehjul på to måder. Du kan enten gå ud og investere i dit eget eller du kan leje. Hvis du løbende skal bruge el løbehjulet, fx dagligt på vej til arbejde, vil det sagtens kunne svare sig at købe dit eget. Er el løbehjulet kun sjældent brugt kan du leje et når behovet opstår. De fleste storbyer har i dag opstillede el løbehjul, som man kan leje direkte når man skal bruge det.

Godt at vide inden du drager afsted
Der findes en række regler som er gode at kende, inden du kører afsted på dit el løbehjul. Overholdes reglerne ikke, kan det udløse en bøde, hvis du bliver stoppet af politiet. Det første der er værd at bemærke, er at personer under 15 år kun må køre sammen med en myndig person. Derudover må et el løbehjul kun køre der hvor cyklerne må køre, med samme krav til lys og reflekser. Løbehjulet må ikke kunne køre mere end 20 km i timen og der må kun være én på ad gangen.